הבימה

אם לתוך העיר – אז שתהיה כיכר, אם כיכר – אז הבימה, וככה נהיה המקום השני
לחם לילה בימים א'-ה' החל מ-20:00
  • כניסה נגישה
  • חניה
  • TAKE AWAY